Header Ads

Tra cứu sổ đỏ Online

Nguyên nhân chậm giao sổ hồng của chung cư

Thực trạng phổ biến trên thị trường căn hộ chung cư là việc nhiều khách hàng mua chung cư gặp nhiều khó khăn trong việc làm thủ tục cấp sổ hồng, mặc dù đã được bàn giao căn hộ và vào ở từ lâu. Vậy nguyên nhân vì sao chậm giao sổ hồng của chung cư?


Các nguyên nhân gây chậm nhận sổ

Trên thực tế chủ đầu tư là người chịu trách nhiệm để xin cấp phép Giấy Chứng nhận, người mua phải đợt thời gian rất lâu để nhận được giấy chứng nhận sở hữu nhà là do một số nguyên nhân sau:

Thứ nhất, chủ đầu tư xin cấp Giấy Chứng Nhận nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ về mặt tài chính. Theo quy định ở Khoản 3 Điều 98 Luật Đất Đai đưa ra, chủ sở hữu nhà ở chỉ được nhận Giấy Chứng Nhận sau khi đã hoàn thành xong nghĩa vụ tài chính.

Thứ hai, chủ đầu tư thế chấp tài sản tại ngân hàng trước khi xin cấp Giấy Chứng Nhận cho người mua căn hộ và chưa giải chấp với ngân hàng. Theo quy định pháp luật nhà ở và đất đai, chủ sở hữu nhà ở chỉ được cấp Giấy Chứng Nhận khi cung cấp được Giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp nhà ở và quyền sở hữu về nhà ở. Tuy nhiên, khi thế chấp tài sản thì chủ đầu tư đã giao những giấy tờ này cho ngân hàng nắm giữ nên sẽ không đủ hồ sơ xin cấp Giấy Chứng Nhận.

Thứ ba, do chủ đầu tư chậm hoàn thành công trình hoặc không thể hoàn thành đúng hạn do quá trình xây dựng không đúng bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt. Cơ quan nhà nước sẽ không cấp Giấy Chứng Nhận đối với căn hộ khi chưa hoàn thành hay được xây dựng không đúng với bản vẽ thiết kế.

Thứ tư, xây dựng lấn chiếm các mốc bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật theo Điều 35 Nghị Định 43/2014/NĐ-CP đã quy định thì trường hợp này không được cấp Giấy Chứng Nhận.

Thứ năm, đất xây dựng chung cư được chuyển mục đích sử dụng đất một cách trái phép theo Điều 35 Nghị Định 43/2014/NĐ-CP quy định trường hợp này cũng không được cấp Giấy Chứng Nhận.

Thứ sáu, chủ đầu tư chưa hoàn thành xong các thủ tục pháp lý nhưng đã cho xây dựng và tiến hành bán nhà ở. Theo như quy định pháp luật xây dựng, việc xây dựng nhà ở khi chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý là không tuân thủ pháp. Khoản 1 Điều 6 Nghị Định 99/2015/NĐ-CP quy định chỉ cấp Giấy Chứng Nhận cho nhà ở được tạo lập hợp pháp.

Thứ bảy, do chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ xin cấp Giấy Chứng Nhận.


Không có nhận xét nào