Header Ads

test

Đã có quy định về sử dụng quỹ bảo trì chung cư

Hiện nay nhiều chung cư còn chưa có ban quản lí tòa nhà chung cư chứ nghĩ đến việc ban quản lí thực hiện sử dụng kinh phí có hiệu quả, bảo trì đúng mục đích theo đúng kế hoạch. Vì thế mỗi chung cư cần có ban quản trị để có trách nhiệm thực hiện những vấn đề trên.


Quy định về quỹ bảo trì chung cư

Mới đây trong kì họp của ban lãnh đạo Tp. Hồ Chí Minh, cử tri đã đề nghị gửi đến bộ Xây dựng xem xét và sửa đổi một số điểm của Luật nhà ở trong đó có quy định về bảo trì chung cư sinh sống.
Cụ thể theo điểm a, khoản 3, điều 25 quy chế quản lí sử dụng nhà chung cư có quy định: “ Trường hợp Ban quản trị tòa nhà chung cư quyết định việc bảo trì sơt hữu chung cư của tòa nhà dự án thì phải được 100% thành viên trong ban quản trị đồng ý, trừ những trường hợp có các thành viên vắng mặt vì những lí do đặc biệt gây khó khăn trong hoạt động của ban quản trị, bởi khi có 1 người không đồng ý thì không được thực hiện, trong khi đại đa số người dân sống tạo chung cư đều đồng ý với việc bảo trì chung cư.

Trả lời lại những kiến nghị của người dân Bộ xây dựng cho biết sau khi quốc hội thông qua Luật nhà ở 65/2014/QH13, quy định về vấn đề quản lí, sử dụng nhà ở chung cư có nhiều nội dung mới được thực hiện bổ sung như quy định về việc tổ chức Hội nghị tòa nhà chung cư, lập ban quản trị chung cư có mô hình hoạt động, thành phần và trách nhiệm mà ban quản lí phải làm. Để có thể triển khai hướng dẫn theo luật nhà ở, quốc hội đã giao cho Bộ xây dựng ban hành những quy chế quan lí thống nhất theo hệ thống pháp luật, khắc phục những tồn tại yếu kém.

Theo quy định bổ sung ở khoản 3 Điều 109 Luật nhà ở thì ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm quản lí và sử dụng nhiều kinh phí bảo trì chung cư phải được thực hiện đúng mục đích, theo đúng hạng mục cần được bảo trì. Việc chi tiêu kinh phí bào trì cần có hóa đơn tài chính rõ ràng, có quyết toán theo quy định của pháp luật.
Nguồn Cafeland


Không có nhận xét nào