Header Ads

Tra cứu sổ đỏ Online

Tìm giải pháp nhanh chóng cải tạo chung cư cũ cho cư dân

Hiện nay, trên địa bàn nhiều tỉnh thành phố ở nước ta có nhiều chung cư đã được xây dựng từ những năm 1980 đến nay đã cũ, xuống cấp, rạn nứt, khiến cư dân sống khó khăn, nơm nớp lo sợ xảy ra bất chắc. Vì vậy chính phủ cần nhanh chóng tìm ra những giải pháp để cải tạo chung cư cũ, ổn định cuộc sống cho người dân.

tim-giai-phap-nhanh-chong-cai-tao-chung-cu-cu-cho-cu-dan

Không có nhận xét nào