Header Ads

Tra cứu sổ đỏ Online

Thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ vẫn còn quá chậm


Mới đây, Bộ xây dựng đưa ra báo cáo tổng hợp về tình hình cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, trong đó đã nêu rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp để tháo gỡ.


Thực trạng cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Hiện nay cả nước ta có khoảng 2.500 khối nhà chung cư, tương đương với hơn 3 triệu m2 nhà, được xây dựng trước năm 1994, trong đó có khoảng trên 600 khối nhà thuộc diện hư hỏng nặng và nguy hiểm. Tuy nhiên thì việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ đã và đang thực hiện rất chậm. Bộ xây dựng cũng đã cho biết đã có những báo cáo tổng hợp về hình hình nêu trên, trong đó đã nêu rõ nguyên nhân và đề xuất ra nhiều biện pháp tháo gỡ.

Trước sự “ ì ạch” của cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thì Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 101/2015/NĐ-Cp về việc cải tạo, xây dựng lại chung cư, trong đó nên giao cho Bộ xây dựng theo dõi, đôn đốc, kiếm tra và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kì về những tình hình thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhiều nhà chung cư.

Tiến hành thực hiện kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cải tạo và xây dựng nhà ở chung cư cũ, trong năm 2017, Bộ xây dựng cũng đã tổ chức đoàn kiểm tra về tình hình triển khai cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ ở Hà Nội và Hồ Chí Minh và một số địa phương khác trên Hà Nội.

Với việc kiểm tra, khảo sát những tình hình thực tế cho thấy, tại một số địa phương, do có sự chỉ đạo sát sao của cấp Ủy Đảng, cấp chính quyền và sự tham gia rộng rãi của hệ thống chính trị trên địa bàn nên việc thực hiện Nghị định số 101 đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần vào việc đảm bảo chỗ ở an toàn cho người dân, tạo bộ mặt đô thị văn minh hơn.

Một số nơi cũng đã chủ động cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, từ việc có quỹ để phát triển đất của địa phương và huy động từ xã hội để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; cũng thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng nhà ở chung cư, xây dựng kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà ở của chung cư.
Xem thêm:

Tuy vậy, trên toàn quốc vẫn còn có nhiều địa phương có khối lượng nhà chung cư cũ cần phải thực hiện để cải tạo, xây dựng nhưng có nhiều thiếu sót quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của nhiều cấp chính quyền. Bởi vậy mà tỷ lệ dự án cũng được thực hiện quá ít so với nhu cầu thực. Vì thế các địa phương cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa, nhất là phải có những chế tài xử lí đối với chủ đầu tư đã nhận được dự án nhưng vẫn thực hiện hiện chậm tiến độ. Còn phía người dân cũng cần được tuyên truyền để nắm rõ các chủ trương, chính sách, đồng thuận thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng như quy định.
Theo Cafeland


Không có nhận xét nào